Artist book – Fragmenter av et levd liv

“Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some are to be
chewed and digested.” - ~Francis Bacon, Essays (1625)

Hva er en bok, og når slutter en bok å være en bok? For tiden er kunstner Marianne Molvær Nygård hos første klasse og presenterer artist book som tema. I modulen idé og prosess skal studentene få innsikt i prosessene bak idéskaping. Målet er å lære ulike metoder som kan brukes i alle slags kreative prosesser, uavhengig av kunstnerisk uttrykk. Hvordan kan en utvikle og modne idéer over lengre peioder?

En bok kan være så mangt, noe som den engelske filosofen Francis Bacon illustrerer så fint i sitt essay fra 1625. Gjennom århundrer har kunstnere illustrert bøker, men det er først i det 20 århundre at boken som kunstobjekt dukker opp. Kunstnerbøker finnes i et bredt og mangfoldig spekter laget i ulike former, teknikker, material og innhold. Alt fra den tradisjonelle bokformen til ruller, foldebøker, trekspillbøker, objekter i boks m.m. De første moderne artist books kan sees under Dadaismen, Konstruktivismen og Futurismen. Hovedsakelig er artist books er barn av sent 20. århundre og fremstår visuelt som boklignende objekter hvor kunstneren har en stor grad av kontroll. Boken er et kunstverk i seg selv.

Artist books er ofte interaktive, de skal og vil bli tatt på og undersøkt. De kan være bærbare, bevegelige og er ofte lett å dele med flere mottakere. De kan utfordre den tradisjonelle bokformen og fresmtå som selvstendihge skulpturelle objekt. Bøkene kan også være skapt for å gjøre kunst mer mottagelig utenfor de tradisjonelle gallerier og museum.

Tekst og foto av Hilde Marie Blindheim og Marianne Molvær Nygård.