Slik søker du studieplass

Vi har ledige studieplasser for oppstart høsten 2024. Søknad sendes gjennom portalen til Samordna opptak. Nye søknader blir vurdert raskt og du får som regel svar i løpet av en uke. Vi har også noen ledige plasser til andre året. Les mer om denne søkeprosessen lenger nede på siden.

Trykk på linken under for å gå rett til søkeportalen

SAMORDNA OPPTAK

Søknad til første året

Steg for steg

 1. Gå inn på samordnaopptak.no
 2. Velg fagskole
 3. Logg inn og opprett en søknad
 4. Last opp opptaksprøven som digitale vedlegg. Opptaksprøven består av seks kunstneriske arbeid og en motivasjonstekst (se avsnitt lengre opp på siden). Filene nummereres og merkes med etternavn.
 5. Last opp vitnemål, fag-eller svennebrev, eller annen dokumentasjon du har på realkompetanse.
 6. Søknadsfristen er 15. april 2024.
 7. Har vi ledige plasser etter hovedopptaket er det mulig å søke på disse fra slutten av mai. Her er mer om prosessen for søknad på ledige studieplasser.

Opptaksprøve

Denne består av:

 • 6 kunstneriske arbeider
 • 1 motivasjonsbrev

For å vurdere om du er kvalifisert til å studere hos Ytre kunstfagskole vurderer vi dine kunstneriske arbeider. Du leverer inn seks arbeider. Disse må digitaliseres og lastes opp som vedlegg i søknaden din hos Samordna opptak. I tillegg ber vi om at du sender inn en motivasjonstekst. Denne må være på mellom 150 og 250 ord, og den skal lastes opp på Samordna opptak som pdf. Her skriver du hvorfor du ønsker å studere ved Ytre kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til. Husk at du må være 19 år, eller eldre, i søkeåret, for å søke studieplass hos oss.

Samtale med søkerne

Vi gjennomfører en samtale/intervju med alle kvalifiserte søkere. Samtalen handler i hovedsak om opptaksprøven og motivasjonsteksten. Målet med disse samtalene er både at vi er sikre på at vi forstår hva søkeren ønsker å formidle i sin opptaksprøve og får mulighet til å snakke mer om motivasjonen for å studere hos oss. Søkeren har her også mulighet til å stille spørsmål tilbake til skolen. Samtalene gjennomføres av vår inntakskomité i perioden etter. Alt dette skjer digitalt. Samtalene varer i 15-20 minutt.

Vi vurderer søknaden ut fra disse kriteriene

 • Undersøkende og utforskende arbeid
 • Praktisk kompetanse og tekniske ferdigheter
 • Tverrfaglig kompetanse i visuelle kunstfag
 • Kreativitet og originalitet
 • Valg av arbeid og kvalitet på søknaden
 • Motivasjon

Hvordan levere inn arbeid via Samordna opptak

 • Arbeidene dine kan være i alle mulige slags visuelle uttrykk, teknikker og format: tegning, tatovering, maleri, leire, installasjon, fotografi, collage, plastilina, stein, video, glass, akvarell, lys…
 • Du må digitalisere arbeidene dine. Dette kan du gjøre ved å skanne eller avfotografere arbeidene. For best mulig gjengivelse anbefaler vi at du fotograferer i dagslys mot en nøytral bakgrunn.
 • Dersom du vil sende inn film/video kan ikke slike filer lastes direkte opp på Samordna opptak. Da må du først laste filmen opp på vimeo, youtube o.l, så limer du lenken inn i et tekstdokument og laster dette opp som dokumentasjon.
 • Portalen til samordna opptak godtar følgende filformater: png, jpg, jpeg, gif, tiff, tif, txt, pdf, doc, docx, odt, fodt. Maksimal filstørrelse er 19 MB pr. fil.

Ikke bestått videregående opplæring? Søk likevel!

Vår hovedvekt ligger på vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse, derfor har vi mulighet til å ta inn en del søkere som ikke har fullført og bestått videregående opplæring. Det er derfor viktig at du søker uansett bakgrunn. Fagskoleloven fastslår at fullført- og bestått videregående opplæring er et opptakskrav for fagskolene. I dette ligger både treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse og fag- eller svennebrev. Det er altså slik at poeng fra dette taes med i vår vurdering av søkere. Men, siden vi er en kunstfagskole har vi mulighet til å ta inn søkere på bakgrunn av realkompetanse.

Hva mener vi med realkompetanse?

Realkompetanse = all mulig annen kompetanse. Selv om du ikke har fullført og bestått videregående opplæring har du kanskje gått skole, tatt kurs, hatt arbeid som har gitt deg kunnskap og erfaring. Det er dette som vurderes som realkompetanse. Du kan tenke at dette er noe du har i stedet for fullført og bestått videregående opplæring. Er dette relevant for deg må du i søkeportalen velge at søknaden din skal vurderes på bakgrunn av realkompetanse. Da blir det din oppgave å dokumentere det du har av relevant erfaring. Dette kan være kurs, kulturskole, uferdige studier, egenstudier osv. Legg alt dette inn i CV-en din.

Trenger du veiledning, eller har du spørsmål?

Kontakt Samordna opptak for spørsmål rundt søknadsfrister, utfylling av søknaden, eller tekniske ting.

E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no

Har du spørsmål rundt opptaksprøver, opptakskrav, søknadsbehandling og klage så kan dette rettes til oss.

E-post: inntak@ytrekunst.no

Telefon: 701 26 315

Husk at det er ikke lenger mulig å levere opptaksprøver til oss på skolen. Du må laste opp dokumenter, bildefiler og annet på nettsiden til Samordna opptak. Du få svar på om du har fått studieplass hos oss i siste del av mai. Da får du en e-post fra samordna opptak, med henvisning til din side. For ledige studieplasser sender vi ut svar fortløpende.

Denne prosessen vil pågå frem til det ikke er ledige plasser igjen.