Søk direkte til andre året

Har du allerede en grunnleggende kunst- og designutdanning? Eller har du mye kunstnerisk kompetanse fra egen virksomhet? Da kan du søke om å få starte i andre klasse hos oss.

Ledige studieplasser 2023–2024

Skoleåret 2023–2024 har vi noen få ledige studieplasser i andre klasse. Det er derfor mulig å søke om å starte rett i andre klasse dette året. For å være kvalifisert må du ha kompetanse tilsvarende det våre studenter har etter første klasse.

Denne kompetansen kan du ha fått dersom:

  • du har gått ett år kunstskole eller kunstfagskole
  • du har tatt forskjellige kurs og jobbet mye med kunst på egen hånd
  • har kunstfag som en del av lærer- eller forskolelærerutdanning
  • har annen høyere utdanning innen kunst- eller designfag
  • du fordyper deg i egne kunstneriske interesser

Det andre skoleåret ved Ytre kunstfagskole er det store fordypningsåret. I første skoleår har studentene gått gjennom de grunnleggende teknikkene og viktigste uttrykksformene. De har lært mye om å jobbe i utforskende prosesser. De har vært gjennom store deler av kunsthistorien og de har sett mye samtidskunst.

I andre skoleår skal studentene jobbe mer ut fra egne interesser. Målet er at studentene skal bli i stand til å planlegge og gjennomføre egne kunstfaglige prosjekt. Dette mestres ved mye praktiske erfaring, og etter å ha jobbet godt med eget uttrykk.

I høstsemesteret skal vi på studietur. Da reiser vi til en av de store europeiske kunstbyene og oppsøker viktige kunstarrangement. Vi har blikket på verden rundt oss gjennom dette studieåret. Studentene får også erfaring med det viktige research-arbeidet. Og da er det samfunnet, historien, naturen og kulturen rundt oss her på Sunnmøre vi henter fra.

Vårsemesteret har fokus på studentens egen faglige utvikling og retningen for livet etter kunstskolen. Studenten får kunnskap om å drive egne prosjekter, egenpresentasjon, søknadsskriving og tekst. Skoleåret avsluttes med en 7–8 uker lang prosjektperiode, som også er vår eksamen. Studentene velger selv hva de vil fordype seg i, og skriver sin egen prosjektbeskrivelse. Prosjektperioden avsluttes med avgangsutstilling i begynnelsen av juni.

Søknadsprosess

Vi kjører løpende opptak for inngang rett til 2. klasse. Det betyr at du kan søke når som helst fra 1. februar 2023 og utover.

For å søke rett til 2. klasse må du fylle ut søknadsskjemaet under (skjema tilgjengeliggjøres på denne siden 1. februar). I tillegg til navn og kontaktinformasjon vil du i skjemaet bli bedt om å skrive en tekst om deg selv og din bakgrunn, samt en motivasjonstekst om hvorfor du ønsker å bli student hos oss og hva du ønsker å få ut av studiet. Vi ønsker også at du gir oss en oversikt over faglig relevant kompetanse. Dette gjør du gjennom å laste opp vitnemål, CV, eller kursbevis og 10 selvvalgte arbeider. Vi anbefaler å ha filene dine klare før du åpner søknadsskjemaet og at du skriver bakgrunnstekst og motivasjonstekst på forhånd, så slipper du å kladde i svarfeltene. Har du spørsmål om søknad eller studiet ta kontakt med oss.

Etter innsendt søknad vil du få en bekreftelse på e-post om at den er mottatt. Du vil deretter bli kontaktet for å avtale tidspunkt for samtale med inntakskomiteen. I etterkant av denne vil du få svar på e-post med tilbud eller avslag på studieplass. Har du fått tilbud om studieplass og ønsker å takke ja til denne, så bekrefter du skriftlig på e-post til inntak@ytrekunst.no. Dette får du informasjon om i inntaksbrevet vi sender deg. Studieavgiften er på kr 43.000 pr. år som betales i to omganger. Du kan søke om støtte til studiet hos Lånekassen.