Avgangsutstilling 2020: Tempus

Denne gangen er temaet «tid». Det latinske ordet for tid, «Tempus» er tittelen som binder det hele sammen.

Avgangsutstillingen tar opp tidløse spørsmål som likevel bærer preg av møtet med tiden vi lever i. Med ulik bakgrunn evner studentene å dekke et stort spekter av interesseområder. Det er i dette brede nedslagsfeltet de vil si noe om hva de har erfart i utforskningen av et selvvalgt tema. På ulike måter forbindes verkene til begrepet tid. Fellesnevneren er en form for historiefortelling om det som angår «vår tid»

Teknikkene spenner mellom alt fra tegning og maling, både i fysisk og digital form, til arbeid med leire, papir, metall, foto, film, grafikk, gipsstøping og tekstiler. De fleste arbeidene er, om så i ulik grad, konseptuelle. Det er altså et knippe meningsbærende verker vi har å gjøre med. Med andre ord: årets utstilling bærer preg av behovet for å ytre seg. Likevel er det ikke en samstemt gjeng som nå fullfører kunstskolen. De er alle ulike, og har blitt utfordret på det å finne sin egen stemme innen sitt interesseområde.

Tida er altså den røde tråden. Først og fremst er det tida vi lever i som står i fokus, men også den historien som har ført oss hit, er å skimte i fortellingen om «vår tid». En av studentene er interessert i røttene sine og historien om hvor hun kommer fra. En annen er opptatt av øyeblikkene og det håpløse forsøket på å fange dem. En tredje lar seg fascinere av døden i form av hvordan menneskene har sin begrensede tid på jorda. En fjerde ser på objektenes varighet i lys av blant annet miljøutfordringer. Vi har også en del elever som har tatt opp moralske dilemmaer som har dukket opp på grunn av vår tids måte å leve på. Andre igjen tar opp spørsmål av en mer tidløs karakter. Kort sagt er det stort spenn som samlet gir en spennende helhet om temaet tid.

Bilder fra utstillingen