Bli kunststudent

Ønsker du å bli student ved Ytre kunstfagskole, men er ikke helt sikker på hvordan du skal begynne med søknaden? Her finner du informasjon om både søkeprosess, opptaksprøve og opptakskrav.

Er du nyskjerrig på studiehverdagen? Følg oss på instagram

Hvis du allerede har en grunnleggende utdanning eller realkompetanse, så kan du søke direkte til andreåret.

Slik søker du direkte til andre året

Hvorfor studere kunst?

Visuell kunst dekker et stort fagfelt og gir kompetanse som i seg selv kan brukes i mange ulike yrkesretninger. Utdanningen vi gir er jo ikke en profesjonsutdanning og de kunstneriske yrkene har heller ikke utdanningskrav. Hvem som helst kan i utgangspunktet begynne å skape kunst og så kalle seg kunstner. Her er det på en måte fritt frem. Men om du ønsker å jobbe med kunst, på en eller annen måte, så vil kunstnerisk kompetanse være avgjørende for å gi deg faglig tyngde. Og faglig tyngde er svært viktig for å bli anerkjent og få aksept.

Selv om det er mange teknikker du kan lære deg på egen hånd vil kompetansen du får gjennom å studere hos oss være noe helt annet. Et kunststudium vil gi deg oversikt over fagfeltet, du vil måtte lære deg å jobbe i kunstneriske prosesser og du vil begynne forstå deg på kvalitet. Kunnskap om historien og bredden til det mediet du arbeider med (tegning, maleri, video, mm) gir deg også utvidet kunnskap om kven du selv er i dette bildet.

Ikke alle skal bli kunstnere, men det er svært viktig at den som faktisk skal bli kunstner har en god utdanning å bygge seg opp på.

Kunst er et spennende felt fordi det hele tiden er i endring og det er fullt av motsetninger. Om du velger en fremtid som inneholder kunst kan vi i alle fall love deg at det blir interessant. Kunsten skal hele veien stille spørsmål ved verdenen rundt oss, ved sannheter og strukturer som vi kjenner fra våre liv og vår hverdag. Dette vil igjen si at det du lærer i kunstfeltet stadig blir vridd og strekt på. Det finns ikke en løsning eller er rett måte å gjøre noe på, men det finnes et hav av muligheter som du må finne fin vei i.

Mange av våre studenter kommer til oss uten at de helt vet hvor de vil med utdanningen. Ofte forteller søkere til oss at de elsker å tegne, male eller fotografere og at de svært gjerne vil la dette bli en del av deres fremtidige yrke. De vil jobbe med noe kreativt, men aner kanskje ikke hva. Då er målet for både studentene og for oss at de vil finne sin vei nettopp gjennom studiet hos oss.

Vår utdanning vil gi studentene fagkompetanse i visuelle kunstfag. Studiet er yrkesnært og vi retter oss mot yrkene skapende kunstner, og kunsthåndverker når vi utformer vår studieplan og fyller den med innhold. Studentene vil møte mange ulike typer kunstnere gjennom studiet hos oss. De vil også bli introdusert til det utvidede kunstfeltet gjennom gallerister, kuratorer, formidlere, skribenter, teknikere, fotografer mm.

Kunstfeltet er stort og for å få kunnskap og overblikk over mulighetene som ligger der for deg, bør du studere kunst.