Hva kan jeg studere på Ytre kunstfagskole?

Ytre tilbyr en toårig utdanning innen visuelle kunstfag. To år hos oss gir deg en grunnutdanning innenfor visuell kunst. Skolen er godkjent av NOKUT, og gir rett til støtte fra Lånekassen.

Skoleåret er delt inn i moduler med ulike tema. Du har også flere egenvalgte prosjekter, hvor du kan fordype deg i det du synes er mest interessant. Hos Ytre kunstfagskole får du en allsidig kunstutdannelse, og en fantastisk opplevelse på kjøpet.

Det første året legges det vekt på grunnleggende opplæring innen fagområder som tegning, maleri, foto, modellering og objekt med mer. I dette semesteret får du en innføring i en rekke forskjellige teknikker, materialer, uttrykk og grunnleggende teori. Dette gir deg en god, praktisk, forståelse for hva de ulike teknikkene er. Dette er basiskunnskap du får god bruk for senere i studiet. Kunsthistorie går som en rød tråd gjennom alle de fire semestrene. Gjennom modulene legges det i tillegg til de ulike teknikkene til rom for refleksjon og utprøving. Her er det bare din egen innsats som legger begrensinger.

I andre året kan du fordype deg i egent utrykk, der du arbeider mer med prosesser og utvikling av din egen stemme. Du blir tett veiledet av profesjonelle kunstnere. Her er det også prosjekter utenfor skolen. Her ser vi på verden rundt oss gjennom oppgaver og tematiske kurs.

Vi reiser også på studietur til en europeisk storby for å få et overblikk over hva som rører seg i kunstverdenen. Du lærer også mer om det praktiske rundt det å være kunstner eller frilanser. Du lærer hvordan du skal markedsføre deg, hvordan du oppretter et enkeltmannsforetak og hvordan du kan starte samarbeidsprosjekter. Dette for å gjøre deg bedre rustet for yrkeslivet etter utdanningen.

Ved å studere visuell kunst slik den er lagt opp får du både innføring i teknikker og en mulighet til å fordype deg. Du har tilgang på skolen og materialer fra 07.00. til 23.00. hver eneste dag, også i ferier. Skolen er din boltreplass og her har du rom og kompetanse tilgjengelig.

Er du nysgjerrig på skolen vår, kom gjerne på besøk eller ring til oss.