Kunstnerpraksis ved Ålesund bibliotek

Er du nyetablert kunstner og ønsker deg en arbeidsplass med byens fineste utsikt? Då kan du søke om å få disponere atelier ved Ålesund bibliotek. Du får også andre goder som kan hjelpe deg i etableringsfasen, og får bli en del av et kunstfaglig nettverk i Ålesund.

Ålesund bibliotek, Ytre kunstfagskole og Aggregat Kunstnerfellesskap samarbeider om et tilbud om kunstnerpraksis til nyetablerte kunstnere ved Ålesund bibliotek. Prosjektet er ettårig, med mulighet for forlenging. Prosjektet skal gi kunstnere i etableringsfasen en god start i sitt virke som kunstner.

I den tildelte perioden får kunstpraktikanten nytte seg av et vederlagsfritt atelier som ligg i 3. etasje i lågblokka på rådhuset. I tillegg får kunstpraktikanten tilgang til fellesverkstaden til Aggregat Kunstnerfellesskap to uker per år, tilbud om å delta på Ytre kunstfagskole sin profesjonaliseringsmodul over tre veker, og får ta del i et faglig nettverk i kunstnermiljøet i Ålesund. Med arbeidsplass blant tilsette ved Ålesund bibliotek blir en også del av et kollegialt fellesskap, og har mulighet til å stille ut arbeidet sitt og bidra med kunstnerisk aktivitet i biblioteket sitt arrangementsrogram.

Tildeling av kunstnerpraksis skjer gjennom en søknadsprosess. Tildelinga vert gjort av et utvalg som består av rektor ved Ytre kunstfagskole, daglig leder ved Aggregat Kunstnerfellesskap og to representanter for Ålesund bibliotek.

Les mer om tildelingskriteriene her:

Slik søker du atelierplass