Nettverk og samarbeid

Vi er større enn oss selv gjennom våre samarbeid med fagmiljøene. Samarbeidene gir studentene muligheter til å sette opp utstillinger, få en fot inni fagmiljøene, bruke profesjonelle verksteder, men også til å få seg en bachelor.

Et nettverk av satellitter

Utdanningen du får hos oss er praktisk og yrkesnær. Samarbeidene vi har med fagmiljøene rundt oss er nøkkelen til å sikre dette. Vi gjør dette på to måter. Den ene måten er at representanter for fagmiljøet trekkes inn på skolen. Lærerne og veiledere du møter her hos oss er yrkesaktive kunstnere, når de ikke er på skolen og underviser. Disse representerer stort sett feltet visuell kunst, men vi har også en kunsthistoriker og en forfatter i vår lærerstab.

Den andre måten er at studentene møter fagmiljøene rundt oss utenfor skolen. Vi er selvsagt ute på atelierbesøk og på utstillinger. Men vi har også knyttet oss til flere fagmiljøer både i Ålesund og rundt om på Sunnmøre. Vi kaller disse miljøene for våre satellitter og de er en viktig del av utdanningen.

Vi har flere slike satellittsamarbeider. Et av disse er med Longva kunstnerresidens på Skuløy, nord for Ålesund. Som internasjonal kunstnerresidens med verksteder, arbeidsrom og arrangement er denne fremdeles under etablering. Men vi har gjennom flere år hatt studentprosjekter her ute. Da har studentene bodd noen dager på vakre Ulla fyr, de har fartet rundt på Nordøyene og lært om stedets opprinnelse, geologien, samfunnet der og de har hørt historier bli fortalt fra folk de har møtt. Den fysiske opplevelsen av å være helt ytterst ved storhavet og kraften i elementene der er en del av opplevelsen. Så har studentene reist tilbake til skolen og jobbet videre med prosjektet sted, minne og visuell kunst.

Ytre kunstfagskole etablerer nå samarbeid med to andre kunstnerresidenser som er under utvikling her på Sunnmøre. Residensene er svært ulike, og de skiller seg også fra den vi finner på Longva. Til sammen vil dette gi studentene en helt ulik yrkesnærhet. Vi gleder oss til å komme i gang med disse og å få sende studentene våre på ekskursjoner og korte studieopphold til disse spektakulære lokasjonenene.

Utstillingserfaring er en viktig del av studiet. Møtet med publikum må erfares. Vi ha jo vårt eget galleri på skolen, Indre studentgalleri, men man må også ut i verden. Vi har avtale med Alnes fyr om en årlig utstillingsperiode i det store og flotte galleriet der, og vi har avtale med prosjektrommet Mottaket i Ålesund sentrum om to perioder der.

Vår største satellitt er Aggregat kunstnerfelleskap. Dette er det største kunstnerfelleskapet på hele Nordvestlandet og du kan lese mer om samarbeidet Ytre kunstfagskole har med Aggregat her.

3. og 4. året i Skottland

Ytre kunstfagskole har et samarbeid med University of Dundee i Skottland. Dette betyr mellom annet at våre studenter har mulighet til å søke seg rett inn på tredje året i bachelorstudiet der. I Skottland er Bacheloren 4 år lang.

Duncan of Jordanstone College of Art and Design

DJCAD (Duncan of Jordanstone College of Art and Design) er en del av University of Dundee. Samarbeidet åpner dører for både våre studenter og lærere. Studenter som har fullført to år hos oss kan gå rett inn på tredjeåret i bachelorstudiet. Siden bachelor i Skottland er på fire år betyr dette at man tar 3. og 4. året i Dundee. Studentene fra Ytre kunstfagskole må sende inn søknad om å bli tatt inn og kommer altså ikke automatisk inn ved studiet.

Du kan søke direkte til tredje året ved DJCAD, på disse syv studiene:

Fine Art

Studiet handler om å utvikle den enkelte student sitt kunstnerskap. Dette gjøres gjennom å skape kunst og utvikle kritisk tenkning og samtale rundt arbeidene. Stor tilgang på mange ulike slags verksteder. Les mer om Fine Art-studiet her.

Art and Philosophy

Studiet er et samarbeid mellom kunstfakultetet og det humanistiske fakultetet ved University of Dundee. Her kombineres praktisk kunstnerisk arbeid (Fine Art) med teori og skriving av akademiske tekster. Les mer om Art and Philosophy-studiet her.

Animation

Studiet er svært yrkesnært og er utformet for å møte behovet i animasjonsindustrien og de oppgavene en animatør vil møte der. Tekniske innføringer og oppgaver og skolens fasiliteter tar utgangpunkt i dette. Les mer om Animation-studiet her.

Jewellery and Metal Design

Studiet fokuserer både å lære og utvikle tekniske ferdigheter, men og på design og utforming av smykker og objekter til å bære på kroppen. Stor tilgang på mange ulike slags verksteder. Les mer om Jewellery and Metal Design-studiet her.

Textile Design

I studiet jobber man både med stikk og vev på en innovativ måte, men også med tekstildesign og tekstiltrykk. Dundee har en rik tekstilhistorie og har sitt eget Victoria and Albert Museum, og tekstillinjen ved DJCAD har gjennom flere år hvert ledende i UK. Les mer om Textile Design-studiet her.

Graphic Design

Studiet er rettet mot bransjen og man jobber med både markedsdesign, og utvikling av ferdigheter innen typografi, trykk, sosiale media og animert design. Les mer om Graphic Design-studiet her.

Illustration

Studiet retter seg mot å utdanne den som vil illustrere for bøker, magasin, digitale media og varer. Her vektlegges utvikling av ferdigheter innen research, historiefortelling og produksjonsmetoder. Les mer om Illustration-studiet her.

Merk at det er DJCAD som bestemmer hvem som får studieplass, de avgjør om du som søker holder høyt nok nivå for å komme inn. På sikt ønsker vi å få til et utvekslingssemester for studenter, men dette er fortsatt under planlegging.

Skolen er anerkjent og holder et høyt nivå. Innen animasjon og tekstil er de helt i toppen i Storbritannia. Skolen har også flere Master program, Master i Skottland går over 12 mnd. De har også en rekke stipendiater for den som ønsker å gå hele den veien.

For en liten og energisk kunstfagskole som vår er det viktig å strekke hals og se seg om. Vi er opptatt av at kunstnerne som underviser hos oss også skal være dyktige veiledere og lærere for studentene våre. Derfor sender vi av og til lærerne våre til Skottland for å være en den av undervisningstemaene der i noen økter. Vi får også besøk av skotske lærere fra DJCAD som kommer til Ålesund for å holde work-shops og kurs hos oss.

Besøk DJCADs nettsider her