Nettverk og samarbeid

Vi er større enn oss selv gjennom våre samarbeid med fagmiljøene. Samarbeidene gir studentene muligheter til å sette opp utstillinger, få en fot inni fagmiljøene og bruke profesjonelle verksteder.

Et nettverk av satellitter

Utdanningen du får hos oss er praktisk og yrkesnær. Samarbeidene vi har med fagmiljøene rundt oss er nøkkelen til å sikre dette. Vi gjør dette på to måter. Den ene måten er at representanter for fagmiljøet trekkes inn på skolen. Lærerne og veiledere du møter her hos oss er yrkesaktive kunstnere, når de ikke er på skolen og underviser. Disse representerer stort sett feltet visuell kunst, men vi har også en kunsthistoriker og en forfatter i vår lærerstab.

Den andre måten er at studentene møter fagmiljøene rundt oss utenfor skolen. Vi er selvsagt ute på atelierbesøk og på utstillinger. Men vi har også knyttet oss til flere fagmiljøer både i Ålesund og rundt om på Sunnmøre. Vi kaller disse miljøene for våre satellitter og de er en viktig del av utdanningen.

Vi har flere slike satellittsamarbeider. Et av disse er med Longva kunstnerresidens på Skuløy, nord for Ålesund. Som internasjonal kunstnerresidens med verksteder, arbeidsrom og arrangement er denne fremdeles under etablering. Men vi har gjennom flere år hatt studentprosjekter her ute. Da har studentene bodd noen dager på vakre Ulla fyr, de har fartet rundt på Nordøyene og lært om stedets opprinnelse, geologien, samfunnet der og de har hørt historier bli fortalt fra folk de har møtt. Den fysiske opplevelsen av å være helt ytterst ved storhavet og kraften i elementene der er en del av opplevelsen. Så har studentene reist tilbake til skolen og jobbet videre med prosjektet sted, minne og visuell kunst.

Ytre kunstfagskole etablerer nå samarbeid med to andre kunstnerresidenser som er under utvikling her på Sunnmøre. Residensene er svært ulike, og de skiller seg også fra den vi finner på Longva. Til sammen vil dette gi studentene en helt ulik yrkesnærhet. Vi gleder oss til å komme i gang med disse og å få sende studentene våre på ekskursjoner og korte studieopphold til disse spektakulære lokasjonenene.

Utstillingserfaring er en viktig del av studiet. Møtet med publikum må erfares. Vi ha jo vårt eget galleri på skolen, Indre studentgalleri, men man må også ut i verden. Vi har avtale med Alnes fyr om en årlig utstillingsperiode i det store og flotte galleriet der, og vi har avtale med prosjektrommet Mottaket i Ålesund sentrum om to perioder der.

Vår største satellitt er Aggregat kunstnerfelleskap. Dette er det største kunstnerfelleskapet på hele Nordvestlandet og du kan lese mer om samarbeidet Ytre kunstfagskole har med Aggregat her.