Kunstnermiljøet

Tør jeg å satse på kunst? Dette er nok et spørsmål mange kunstnere har stilt seg før de tok valget. Og når en først har satsa på kunsten så er en ting viktigere enn mye annet nemlig; nettverk.

Profesjonelt fagmiljø i og utenfor skolen

En trenger kunstnernettverket sitt for praktiske ting som å opprette arbeidsfellesskap eller dele utstyr og verksteder, få kollegaer, inngå faglige samarbeid, støtte og utfordre hverandre, bli synlig, ikke stå alene, og mye mer. For de fleste starter nettverksbyggingen med studiet. Både medstudenter, lærere, gjestelærere, kuratorer, gallerister og andre man kommer i kontakt med gjennom studiet kan vise seg å bli nøkler for å få fart på et kunstnerskap.

Ytre kunstfagskole ligger i Ålesund som så absolutt er i ytterkanten av kunstmiljøet i Norge. Likevel har det bygd seg opp et sterkt kunstnermiljø her. Vi kan kanskje si at Ålesund er sentrum av periferien på Nord-Vestlandet. Dette kunstnermiljøet er hovedpulsåren til Ytre kunstfagskole. Mange av lærerne våre er sentrale i miljøet, noe som både trekker kunstnerne inn i skolen vår og studentene ut til kunstnermiljøet. Og nettopp dette forholdet til det profesjonelle fagmiljøet er en av det helt spesielle ved vår skole.

Aggregat kunstnerfellesskap

Et par kvartal unna skolen vår har Aggregat kunstnerfelleskap verksted og sine atelier. I tillegg til at studentene våre blir kjent med kunstnerne her har vi også inngått et samarbeid med Aggregat der deler av vår undervisning skjer hos dem. Dette samarbeidet gir også studentene, etter opplæring, mulighet til å bruke Aggregats profesjonelle grafikkverksted (silketrykk, grafikk, tresnitt, mm) på egenhånd gjennom resten av studietiden. Aggregat driver også prosjektrommet Mottaket som Ytre kunstfagskole disponerer fire uker pr. år. I underkant av 40 kunstnere bruker hvert år Mottaket til ulike kunstneriske utviklingsprosjekt. Studentene ved Ytre har stående invitasjon inn for å få innblikk i det kunstnerne arbeider med, og for å delta i de mange happenings som skjer her.

Visningsrom for kunst

De største visningsstedene for kunst i Ålesund er KHÅK-kunsthall og kunstmuseet Jugendstilsenteret og Kube. Ytre har tett samarbeid med disse og studentene er invitert inn på stadig nye kunstnermøter og kunstmøter her. Innimellom blir våre studenter engasjert til faglig utfordrende oppgaver av KHÅK eller Kube.

Kunstprosjekt på satelitt

Flere kunstnerknutepunkt med residenser er nå under oppbygging på Sunnmøre. En kunstnerresidens er en arbeidsplass med atelier, og gjerne verksteder, som ofte ligger rundt omkring på spennende steder. Hit kommer kunstnere fra inn- og utland for arbeidsopphold. Dette gjør de rett og slett for å bytte miljø, bli kjent med andre og fordype seg i sitt arbeid.

Ytre kunstfagskole har inngått samarbeid med flere av de nye residensene og planen vår er at disse skal bli satellitter der studentgrupper har kortere opphold og arbeider med kunstprosjekt. Disse satellittene har ulike fasiliteter, men felles for dem er at de går tett på den spektakulære naturen på Sunnmøre. De er plassert på alt fra øyer i det åpne havet til innerst i de trange fjordene med sine bratte fjellsider. Vi gleder oss til disse er i gang og studentene får utforske kunsten sin i varierte kunstnermiljø.