Studieplan Ytre kunstfagskole

Kunst har vært en del av menneskenes kultur gjennom alle tider. Kunst knytter seg til våre refleksjoner rundt det å være et menneske, i et samfunn, der vi er en del av ei lang historie og vi alle har ei ukjent framtid. Ytre kunstfagskole har som mål å gi ei kunstutdanning som gjør studentene bevisste på stedet og de ressursene de har rundt seg.

Ytre kunstfagskole har derfor et særskilt fokus på det rurale perspektivet i kunstnerisk praksis. Med stede som utgangspunkt vektlegg studiet møtet med lokalsamfunnet, historier, lokalkunnskap, ressurser og naturen i møte med den kunstneriske praksisen.

Ytre kunstfagskole arbeider ut fra visjonen å utfordre perspektiv. Vi ønsker å utdanne mennesker som skal utfordre sine og samfunnets perspektiv.

Her kan du lese mer om vår studieplan: (9,39 MB)