Studiet

To år ved Ytre kunstfagskole gir deg både en grunnutdanning i visuelle kunstfag og det gir deg fordypning i ditt eget arbeid. Det gir deg erfaring med å stille ut, promotere og formidle egen kunst.

Dette er mye, og studiet er intenst. Men vi har ambisjoner på vegne av studentene våre og vil gjerne hjelpe og styrke dem på veien mot å komme på beina som kunstnere. Om du kan bli kunstner på to år er mye opp til deg selv. Kunst er et modningsfag og både å bli kunstner og å utvikle seg videre som kunstner tar den tiden det tar. En kan kanskje best se på det som et livsprosjekt.

Studiet starter i materialene og i fagtradisjonene, og det ender i det konseptuelle; altså der ide og kunstuttrykk holder hverandre oppe. I denne prosessen er det viktig at studenten trekker med seg kunnskapen fra starten av studiet inn i sluttfasen.

Fagskoleutdanning skal være praktisk og yrkesnær. Undervisningen skjer i stor grad gjennom at læreren demonstrerer og viser fram teknikker, bruk av verktøy og ulike typer materiale, og at studentene så går i gang med dette på egen hånd. Teorien er for det meste bakt inn i den praktiske undervisningen. Unntaket er emnet kunstteori som krever noe lesing og skriving.

Utdanningen vår er yrkesnær gjennom at alle lærerne du møter i skoledagen er aktive kunstnere ved siden av å undervise. Dette er et krav for å få undervise hos oss. Unntaket er lærere som underviser i kunstteori.

Å være i en liten by som Ålesund gir oss også gode muligheter til å være yrkesnære på flere måter. Vi har inngått samarbeidsavtaler med flere kunstmiljø her på Nordvestlandet. Dette gir studentene mulighet til å være inne i fagmiljøene fra tid til annen.

Oppbygging

  • Studiet går over to år og er delt inn i fire semester.
  • Hvert semester er bygd opp av moduler som, med få unntak, er fem uker lange. Dette betyr at studentene arbeider i lengre perioder med samme tema.
  • Tema kan vere knyttet til fagretninger som tegning, maleri og tidsbasert kunst eller til kunstretninger som f.eks. minne og sted.
  • Vi har også overordnede tema som profesjonalisering og eget kunstnerisk arbeid.
  • Kunstteori er en egen modul som ruller og går hver uke.
  • Du kan få en god oversikt over alt dette i modulkartet vårt som kan lastes ned her (1,14 MB).

Første året

Første studieår starter med innføring i grunnleggende teknikker, materialer, fagområder, og arbeidsmetodikker. I dette ligger tegning, farge, 3D-form, tidsbasert kunst, idé og prosess, analyseredskap, kunsthistorie m.m. I første semester har vi også førstehjelpskurs, opplæring i bruk av snekkerverkstedet, HMS, bruk av kamera og fotostudio. I kunstteori går vi kronologisk gjennom kunsthistorien. På våren i førsteåret har vi en innenlands studietur.

Andre året

I andre studieår skal studentene arbeide utforskende innenfor tematiske moduler. Studentene står her fritt til å velge materiale og uttrykksformer. Kunstteorien endrer nå litt form og blir knyttet til samtiden. Den skal i størst mulig grad være praktisk, samtalebasert og gi studentene en forståelse av kunsten i tiden vi lever i nå. På høsten i andre året reiser vi på en studietur til utlandet.

Individuell arbeidsperiode

Studiet avsluttes med en lengre individuell arbeidsperiode. Dette er skolens eksamen. Eksamensperioden blir avrundet med avgangsutstillingen der arbeid fra alle studentene blir vist. Avgangsutstillingen blir organisert av studentene.

Valgperiode

Midt i skoleåret gjennomføres en valgperiode for begge klasser med innføringskurs i ulike teknikker. Disse varierer litt fra år til år men kan være: grafikk-tresnitt, grafikk-etsning, tegneserie, animasjon, tekst, fotografi osv.

Målet med alle introduksjonene er at studenten skal ha fått prøvd mye ulikt og fått et overblikk over de mange fagtradisjonene den visuelle kunsten bygger på. Ut fra dette kan studenten velge teknikker og uttrykk ut fra egne ønsker. Grafikkundervisingen er lagt til grafikkverkstedet hos Aggregat kunstnerfelleskap og opplæringen gir studentene tilgang til verkstedet der gjennom resten av studietiden.

Tegnekompetanse

Skolen vektlegger tegning som en grunnleggende og viktig kompetanse. For å sikre denne kompetansen gjennomfører vi krokitegning hver uke for begge klasser helt frem til eksamensperioden.

Skoledagen

Skoledagen varer fra kl. 09–15 mandag–fredag, og det er obligatorisk oppmøte hver dag. I tillegg arrangerer skolen enkelte foredrag eller kunstnersamtaler på kveldstid som også er obligatoriske. Dette skjer 3–4 ganger pr. semester. Studentene har egne nøkkelkort til skolen og har tilgang fra kl. 07–23 hele uken, inkludert lørdag, søndag, juleferien og påskeferien. Som student ved Ytre kunstfagskole er du på nivået høyere yrkesfaglig utdanning. I dette ligger en forventning fra skolens side om at studenten selv tar ansvar for sin egen læring og legg så mange timer inn i arbeidet som trengs.

På kveldstid blir skolen en naturlig samlingsplass for studentene. De lager seg mat på kantinen, henger i sammen, jobber med prosjektene sine, og de har sosiale aktiviteter. Det lyser ofte i vinduene ut over kveldene på det gule huset på toppen av Hellegata.