Studiet

To år ved Ytre kunstfagskole gir deg både en grunnutdanning i visuelle kunstfag og det gir deg fordypning i ditt eget arbeid. Det gir deg også erfaring med å stille ut, promotere og formidle egen kunst.

Vårt toårige studium i visuell kunst gir deg innføring i bruken kunstmaterialer, kreative prosesser, og fordypning i eget kunstnerisk arbeid. Du får stille ut arbeidet ditt i galleri både på og utenfor skolen. Du blir ledet gjennom kunsthistorien og videre inn i de mange samtalene og filosofiene vi har i kunsten i dag. Studiet er praktisk og yrkesrettet. Det vil si at utdanningen du får kan brukes inn i praksisen som billedkunstner, kunsthåndverker eller andre yrker hvor kunstnerens sammensatte kompetanse trengs. Studiet gir også innføring i etablering og drift av eget foretak, økonomi, strategi og synliggjøring.

Oppbygging

  • Studiet går over to år og er delt inn i fire semester.
  • Hvert semester er bygd opp av moduler som, med få unntak, er fem uker lange. Dette betyr at studentene arbeider i lengre perioder med samme tema.
  • Tema kan vere knyttet til fagretninger som tegning, maleri og tidsbasert kunst eller til kunstretninger som f.eks. minne og sted.
  • Vi har også overordnede tema som profesjonalisering og eget kunstnerisk arbeid.
  • Kunstteori er en egen modul som ruller og går hver uke
  • Tegnetrening er viktig. Derfor tegner vi kroki med modell 3 timer hver uke.
  • Du kan få en god oversikt over alt dette i modulkartet vårt som kan lastes ned her (1,14 MB).

Innhold

Første semester: Introduksjon til teknikker og utforsking av disse

Tegning – Tegnematerialer, øvelser, og frie oppgaver

3D-form – Modellering i ulike materialer, støpeteknikker og frie oppgaver

Farge – Fargepigmenter, maling, fargeteorier, billedskaping

Kunsthistorie – Fra hulemaleriet til realismen. En halv dag pr. uke

Fotografi – Teknisk kurs om kamera, lys og dokumentasjonsfoto

Verkstedet – Teknisk kurs om treverkstedet, blindrammer, HMS og førstehjelp.

Andre semester: Flere teknikker, men også ideutvikling og kunstneriske prosesser.

Valgkurs – Her velger man mellom 2-3 innføringskurs i teknikker som tresnitt, etsning, silketrykk, fotografi, kreativ skriving, artist-book mm

Idé og prosess – Fordypning i kreative prosesser, teknikker for idéarbeid

Tidsbasert kunst – Performance og video, utvikling av egne verk.

Temaperiode – Eget, fritt kunstnerisk arbeid ut fra et spesifikt tema

Kunsthistorie – Fra naturalismen og frem til nærmere vår tid.

Tredje semester: Egne kunstneriske prosesser

Materiale og kontekst – Kunstnerisk prosess som starter med ulike materialer mellom hendene.

Sted, minne og visuell kunst – Kunstnerisk prosess som starter med å se seg rundt. Hvor er vi, hva ser vi, hva har hendt her? Kunstnerisk prosess som starter med undersøkelser.

Eget arbeid – Du planlegger og jobber fritt med eget arbeid under veiledning.

Kunstteori – Innføring i sentrale kunstfilosofiske retninger.

Fjerde semester: Egen fordypning og forberedelse til livet etter kunstskolen

Valgkurs - Her velger man mellom 2-3 innføringskurs.

Profesjonalisering – 3 uker med tema etablering, frilansarbeid, økonomi, prosjektbeskrivelser, søknad, strategi, visning av kunst, oppdrag, synliggjøring.

Relasjonell estetikk – Med utgangspunkt i prosjektrommet Mottaket.

Skolerytmen

Skoledagen varer fra kl. 09–15 mandag–fredag, og det er obligatorisk oppmøte hver dag. Vi har også litt arrangement på kveldstid. Studentene har egne nøkkelkort til skolen og har tilgang fra kl. 07–23 hele uken, inkludert lørdag, søndag, juleferien og påskeferien. Som student ved Ytre kunstfagskole er du på nivået høyere yrkesfaglig utdanning. I dette ligger en forventning fra skolens side om at du som student tar ansvar for din egen læring og legger så mange timer inn i arbeidet som trengs.

På kveldstid blir skolen en naturlig samlingsplass for studentene. De lager seg mat på kantinen, henger i sammen, jobber med prosjektene sine, og de har sosiale aktiviteter. Det lyser ofte i vinduene ut over kveldene på det gule huset på toppen av Hellegata.