Studietur

Det er spennende å drive med kunstutdanning i periferien, men for å være oppdatert på fagfeltet må vi også ut og se oss rundt.

I løpet av de to årene ved Ytre kunstfagskole ligger der to obligatoriske studieturer i planen. Den ene av disse går innenlands og den andre går til utlandet. I tillegg til dette hender det også at vi tar småturer rundt omkring på Nord-Vestlandet.

Studietur 1. klasse

Studieturen til 1. klasse er i april/mai og varer 3 til 4 dager. Da reiser vi gjerne til Bergen, Oslo eller Trondheim.

Enten reisemålet er Bergen, Oslo eller Trondheim er målet mye det same. Vi besøker museum, galleri, kunstneratelier, og vi leter opp interessante arrangement. Norge er et lite land og den norske kunstverdenen er ikke stor. Studieturene er med å gi studentene et overblikk over hva som er i bevegelse.

Studietur 2. klasse

I september/oktober går studieturen for 2. klasse ut av landet. Turen varer 6 til 8 dager og vi reiser til en viktig kunst- og kulturby i Europa. Byer som Venezia, Berlin, Amsterdam og London har vært gode reisemål. Viktige kunstfestivaler eller store utstillinger er gjerne bakgrunnen for at studieturen blir lagt til spesifikke byer. Documenta i Kassel (hvert femte år) og Veneziabiennalen (annen hvert år) er naturlige reisemål, og da gjerne i kombinasjon med en annen by.

På disse studieturene oppsøker vi både eldre kunst og samtidskunst. Vi ser på kunst i det offentlige rom og ellers kunstverk det er viktig å få med seg som en del av en kunstutdanning.

Turene er organisert av en reiseleder og en faglærer. Disse blir med på turen og deler både opplevelser og samhold med studentene.

Bilder fra noen studieturer:

Felles faglige referanser

Studieturene gir både læring og opplevelser for den enkelte. Det er godt å kjenne på reisefølelsen og samholdet som oppstår på slike turer. Når vi reiser som gruppe styrkes både vennskap og kjennskap. Det å dele store kunstopplevelser med andre er også en god ting. Studentene får felles faglige referanser langt ut over det som skjer i skolehverdagen, og de har noen å diskutere opplevelsene med, enten det skjer i samme i kunsthistorietimene, eller mellom studenter ved bordet på kantina.