Tildeling av atelierplass ved Ålesund bibliotek

I juni søkte Ålesund bibliotek, Aggregat og Ytre kunstfagskole etter nyetablert kunstner som skulle få disponere atelier ved Ålesund bibliotek. Det kom inn 8 søknader og plassen ble tildelt Elisabeth Hatlehol Sairosi.

Prosjektgruppa for kunstnerpraksis ved Ålesund bibliotek som er satt sammen av Ålesund bibliotek, Aggregat og Ytre kunstfagskole er veldig glad for at Elisabeth takket ja til atelierplass. Hun har nettopp avsluttet kunststudiene sine ved Ytre kunstfagskole, og er i etableringsfasen. Hun er i ferd med å utvikle en tydelig kunstnerisk stemme som det er viktig at hun får rom til å jobbe videre med, og prosjektgruppen er veldig glade for å kunne bidra til at hun får denne muligheten.

I kunsten sin arbeider Elisabeth med tematikker knyttet til feminisme, diskriminering, makthierarki og det flerkulturelle samfunnet. Dette er tema som er dagsaktuelle og det er ønsket at kunstneren som ble valgt ville bidra med innhold i biblioteket, og Elisabeth presenterte en spennende ide om en kunstworkshop for unge om skjellsord, hvor ungdommene får rom til å snakke, tenke og uttrykke seg visuelt om dette temaet. Prosjektet skal gjennomføres på biblioteket på våren i 2024.

Mye av det Elisabeth Hatlehol Sairosi arbeider med i kunsten sin er kommuniserende og retter seg mot mennesker på en måte som henger godt sammen med bibliotekets samfunnsoppdrag, og hun ble derfor en veldig god kandidat til å ha kunstnerpraksis på biblioteket.