Det finnes mange veier til en ide

Hvordan påvirker materialet ideene dine?

Materiale og kontekst.

Hvor kommer ideene fra? Veien til et kunstnerisk uttrykk kan være mange. Det å være kreativ må ikke forveksles med evnen til å lage et estetisk eller et teknisk godt resultat. I samfunnet rundt oss har fokuset på det ferdige verket overskygget prosessens med å skape noe, og ikke minst veien du trenger å gå for å komme dit. For å skape noe unikt må vi lete i flere hull, ikke bare grave det samme hullet dypere. Derfor har du lov til å prøve, feile, teste, lære av det, prøve på nytt, du trenger ikke alltid ferdigstille verket på vår skole. Det er oppdagelsene du gjør og hva du lærer av det og hva du tar med videre som teller.

Kommer ideene innenifra eller kan materialet være et utgangspunkt? Det har vår andre klasse arbeidet med i modulen materiale og kontekst. I fire uker har de arbeidet sammen med Gabriel Kvendseth og utforsket materialets spennende landskap.

Gjennom materialundersøkelser har de tilegnet seg kunnskap om mulighetene som finnes i ulike material, og hvordan de kan benyttes for å gi kunstverket substans. For å kunne oppdage dette trenger man trening i refleksjon og utforskning av materialenes karakter, uttrykksform, sammenheng og hva materialets historie er.

De tre første ukene var fokuset på prosess med temaer som miljø, økonomiperspektiv i en kunstproduksjon, varighet i et kunstverk, hvordan materialet snakker til oss, å skape under press og hvordan å finne uttrykksfrihet innenfor definerte rammer.

Den fjerde uken ble undervisningen flyttet ut av skolen og til Haugneset Gård i Romsdal. Her arbeidet studentene med land art, zero-impact kunst og environmental art. Utfordringen studentene fikk var å bare benytte seg av materiale de fant på stedet, det skulle ikke gi varige inngrep i naturen.

Vi er opptatt av kunsten vi skaper, skal kunne skapes over alt og ikke bare i de store byene, med de store verkstedene.