Ytre og øyene i havet.

Med havgapet som nærmeste nabo er en kunsterresidens under utvikling, Longva Air.

I mange år har Ytre kunstfagskole benyttet Longva og Nordøyene som en base for modulen: Sted, minne og visuell kunst. Her arbeider studentene med stedet som utgangspunkt. De reiser til Longva der de gjennom tre dager får lære om stedets historie, geologi, økologi og ulike filosofiske retninger som kan knyttes til et sted. De får kunnskap om hvorfor stedet er et viktig utgangspunkt i kunsten. Etter ekskursjonen reiser studentene tilbake til skolen og arbeider fritt med tematikk som opptar dem. De tar med seg kunnskapen og arbeider ut fra sitt sted. Ytre er stolt over å være en samarbeidspartner med Longva Air og at dette er en av våre satellitter.

Ideen til modulen springer ut fra Terese Longva, hennes hjemsted og hennes kunstnerskap. Terese arbeider med sitt nærmiljø som utgangspunkt og tematikken i kunstverkene viser hvorfor det er viktig med kunst i rurale strøk. Derfor er etableringen av Longva Air et viktig elemet i det å skape sterke fagmiljø utenfor de store byene. Med en annen type spesialitet. Hvordan stedet påvirker en kunstner ble utforsket gjennom årtes utgave av «Between sky and sea» som er en preformancefestival. Du kan lese mer om festivalen her:

PAB

Det ble invitert inn 8 nasjonale og internasjonale kunstnere. De hadde ikke noen tilknytning til stedet og til hverandre fra før. Første uken deltok de på ekskursjoner og seminarer sammen med samfunnsvitere, geolog, antropolog og sammen med øyas innbyggere. Et av kravene for deltakelse var at de ikke hadde et prosjekt med seg, men at de kunstverket skulle ta utgangspunkt i opplevelser og kunnskap fra stedet de oppholdt seg på. Festivalen har i 2022 temaet «Temporal Horizons». Utgangspunktet i tematikken og stedet var å utfordre synet på planetens geologiske tid og menneskets temporære tid. Prosjektene ble presentert for publikum etter to uker.

I år var både studenter og ansatte hos oss så heldige at festivalen ble gjennomført i oppstartsuken.Vi pakket sekken og hoppet på bussen. Fremme på Longva Air fikk vi se stedet, møte kunstnerne, delta på en preformance og en nydelig peptalk om hva kunstnerisk arbeid egentlig handler.

Dette er hva vårt Ytrehjerte banker for: Kunst i periferien, verdien den har i et lokalsamfunn og den viktige tematikken knytt til stedet vi befinner oss på.