Strategi

Hva er det vi ønsker med vår skole i Ålesund? Her kan dere lese mer om våre ambisjoner både for studenter og skolen som en viktig faginstitusjon i piereferien.

Vår Visjon

Utfordre perspektiv

Står du ved starten av en bakke og ser opp kan den se bratt ut. Står du på toppen og ser nedover kan den se slakk ut. Din oppfatning og tolkning av alt er avhengig av hvor blikket ditt kommer fra. Ser du oppover eller nedover? Eller innenfra og ut eller fra utsiden og inn?

Visjonen vi har valgt kan tolkes politisk. Vi mener at alle deler av samfunnet, og landet vårt fortjener å bli sett gjennom det observerende blikket til kunstneren. Kunstverdenen er svært sentralisert, og perspektivet på samtiden mister med dette viktige dimensjoner. Visjonen er også et mål for studiet: Vi ønsker å utdanne kommende kunstnere som skal utfordre sine perspektiv. Men de skal også utfordre perspektivene til andre gjennom møter i samfunnet rundt seg.

Våre verdier

OBSERVERE: Vi eksisterer ikke i en boble, men vi ser og responderer på samfunnet rundt oss.

OPPDAGE: Et kritisk blikk vil oppdage små og store hendelser, stømmninger og realiteter.

OPPONERE: Vi skal stille spørsmål, delta i debatter og våge å mene noe om faget vi representerer.

UTVIKLE: Vi skal utdanne kommende kunstnere, et yrke som ligg i forkant av pulsen. Da må vi være i kontinuerlig utvikling.

Tilsammen representerer de fire ordene prosessen med å lære. Vi tar studetene våre gjennom stegene, men dette er også veien å gå for å vokse som menneske. Hver for seg sier de fire ordene noe om hva vi som skole ønsker med vårt arbeid og vår samfunnsrolle.

Vårt samfunnsoppdrag

Ikke alle skal bli kunstnere, men noen få skal. De som tar dette oppdraget, skal gjennom utdanningen hos oss bli rustet for sitt arbeidsliv. Vi gir en grunnleggende utdanning innen visuell kunst. Da må kunstneren ut i feltet for å utdøve sitt fag. Hos oss gjør studetnene feltarbeid. Studentene undersøker stedet, minnne, samtiden og dei ser alt fra sitt ståsted og med sitt blikk. Ut fra dette fødes det nye kunstnerskap og ny kunst utvikles.