Som fagskole er det viktig å være yrkesnær og så tett knyttet til fagutøvelsen som mulig. Hva er da ikke bedre enn å være med på en stedspesifikk installasjon, knyttet til høyaktuelle tema. Studentene våre skal lære å jobbe som kunstnere.

Som produksjonsassistenter på Simon Wågsholm sitt kunstprosjekt i det offentlige rom får de nøyaktig slike erfaringer vi ønsker de skal få: Arbeid med kunstneriske uttrykk, konsept, praktiske utfordringer og uformelle samtaler med publikum. I tillegg er tematikken konsum, handel, gjenbruk og menneskets avtrykk i verden. Tema som mange av studentene våre brenner ekstra for. En pangstart på skoleåret for våre andreårs studenter.

Kunstneren sier følgende om verket som han har gitt tittelen Residue

Residue: something that remains after a part is taken, separated, or designated or after the completion of a process : remnant, remainder: such as.

Arbeidet mitt er sterk influert av tankene til Yuriko Saito, Jared Diamond og Felix Guattari, som alle tar for seg apsekter knyttet til miljø og økologi i en global skala. Formalt vil jeg si at en kan trekke linjer til Art Povera bevegelsen, Dada og assemblage. Der er også paralleller til verkene til Anthony Gormleys utforskning av det menneskelige legeme som utgangspunkt for verkene sine.

Verket tar utgangspunkt i funnet materiale, eller materialer som er samlet, gjenvunnet, i hovedsak tekstiler og trevirke. Disse danner da råmaterialene for skulpturene i installasjonen, som skal bestå av en rekke menneskestore objekter som ligger/står/sitter i formasjon på plassen. Utgangspunktet for formene er menneskekroppen, det volumet vil danne basen som tekstiler/trevirke festes rundt, og pakker inn.

Gjennom materialvalgene peker verket til konsumkulturen og forbruksmønsteret vårt, og dets lange tentakler som griper om kloden. Stedet det skal vises på er byens gamle handelstorg, som også spiller en viktig rolle i hvordan arbeidet leses. Materialvalg og utforming gjør også at kunstverket er mulig å tilbakeføre til sin opprinnelige tilstand og gjenvinnes. Arbeidet er på så måte et bærekraftig og klimanøytralt, hvor ingen av delene tilfører noe mer eller mindre til miljøet.

Kunstneren og studentene vil arbeide med verket fra mandag 30.08.21. frem til torsdag 02.09.21 på Kiperviktorget. I denne perioden kan publikum være vitne til at et stedsspesifikt verk blir til, og det er mulighet for slå av en prat og stille spørsmål. Torsdag klokken 18.00. blir det blir det vernissage på torget. Alle er velkommen.