Emner og fag

Kunstfaget er kjempestort. Hos oss får du prøvd deg på de store hovedteknikkene som tegning, farge, skulptur, foto/video, og du får eksperimentere med mange ulike utrykksformer. Så er det opp til deg å fordype deg i det uttrykket du ønsker å ytre deg i.

Emner

Det er tre emner i hvert semester:

  • Teknikk og prosess
  • Kunstnerisk praksis
  • Kunstteori

De to emnene teknikk og prosess, og kunstnerisk praksis er tverrfaglige og alle modulene (med unntak av kunstteori) inngår i emnet. Etter hver modul får studentene en faglig vurdering av hvordan de har arbeidet med de to emnene. Når semesteret er over, blir det gjennomført en semestervurdering der det gjøres en totalvurdering av de to emnene. Her blir det satt karakter og gitt studiepoeng. For å få studiepoengene for det enkelte emnet må du ha bestått semestervurderingen.

Kunstteori er et emne som gjennomføres i tre-timers bolker hver uke gjennom hele studiet frem til eksamen. I første og andre semester er det faget kunsthistorie som utgjør kunstteorien. Her går vi kronologisk til verks og starter med de gamle hulemaleriene før vi ender opp på 1990-talet. Det skal skrives en tekst med tema fra pensum, i andre semester.

I tredje og fjerde semester omfatter kunstteorien kunstfilosofi, samtidskunst og forholdet mellom kunst og samfunnet. I disse fagene er samtalene viktige. Vi ser på kunstverk eller blir introdusert til aktuelle spørsmål og dilemma som diskuteres. Det kan fort bli høy temperatur i de filosofiske diskusjonene.

Det er mulig å studere kunstteori som et enkeltemne. Fire semester med kunstteori utgjør 15 studiepoeng.

Fag

De visuelle kunstfagene inneholder mange fagområder som f.eks. tegning, skulptur, video, grafikk osv. Hos oss har vi valgt ut det vi vurderer som å være essensielle fagkompetanser, og så har vi plassert disse inn i de ulike modulene.

Her er en liten oversikt over hva vi legger i de ulike modulene i første del av studiet: