Forskrifter og reglement

For å være en god skole er samspillet mellom skolen og studentene viktig. Her finner du det du trenger av reglement og forskrifter. Forskrifter legger grunnlag for hvordan skolen driftes. Reglementene sikrer godt samarbeid og en forutsigbar hverdag.